Tag Archives: CT

Parodontoza i implantologija: mogu li dobiti zubne implantate ako bolujem od parodontoze?

Pacijenti me često pitaju mogu li dobiti implantate iako im  je dijagnosticirana parodontoza. Moj je odgovor DA. Iako neugodna, često bolna i nažalost neizlječiva, parodontoza sama po sebi ne predstavlja nepremostivu prepreku kod ugradnje zubnih implantata. Postoje, naravno, i drugi faktori koji određuju uspješnost ugradnje implantata, kao što su opće zdravstveno stanje pacijenta i količina (debljina) čeljusne kosti.